Medicin gennem huden Se relaterede produkter

Medicin gennem huden

Du kender bedst medicin som tabletter. Men noget medicin kan med fordel indgives gennem huden ved hjælp af plastre med depoter af lægemidlet. Denne form for medicinering vinder mere og mere frem. Læs mere om medicin gennem huden her.

Når man taler om medicin i plastre, tænker de fleste nok på nikotinplastre til rygeafvænning. Men i de senere år er der dukket en masse nye lægemidler frem, der anvender plaster som doseringsmetode. Der findes plastre med nikotin, hormoner, smertestillende midler, midler mod søsyge, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom for blot at nævne nogle. Der findes flere former for medicinske plastre. Det kan være et reservoirplaster, hvor medicinen findes i et rum omkranset af en ikke-aktiv plasterflade. Det kan være et matrixplaster, hvor medicinen befinder sig i et lag under klistermassen. Eller det kan være plastre, hvor medicinen er blandet med plasterets klistermasse.

Medicinske plastre afgiver lægemidlet gennem huden over et givent tidsrum. Det kan være fra timer til dage og er af den grund velegnet til personer med kroniske lidelser. Medicinens vej til kroppens blodbaner er en meget kompliceret proces, som foregår gennem cellerne i huden. Og eftersom hudens primære funktion er at holde udefrakommende ting væk, kan det være vanskeligt at lave medicin som plastre.

Ulemper ved plastre

Der er en række ulemper ved behandling med medicinske plastre. Der kan forekomme lokal irritation, hvor plasteret sidder på huden. Dette kan dog mindskes ved at skifte placeringen på huden, hver gang man skifter plaster. Der er også risiko for overdosering, hvis man kommer til at sætte et plaster for meget på. Dette kan for eksempel ske ved hospitalsindlæggelse eller manglende overlevering i hjemmesygeplejen. Plastrene kan til tider, og specielt i de varme måneder, have svært ved at hæfte ordentligt til huden, hvis man sveder meget. Endelig er medicinske plastre ofte meget dyre, idet udviklingen af teknologier til transport af lægemidlet gennem huden er væsentlig mere krævende end traditionelle doseringsmåder. Vil du gerne vide mere om medicinske plastre, så er du velkommen til at spørge os på dit apotek.

Plastre med medicin er velegnede til:

  • Patienter med sygdomme, hvor medicin skal indgives ofte. Plastre nedsætter risikoen for at glemme en dosis
  • Patienter med kroniske smertelidelser. Med plastre kan man ofte holde sig smertedækket hele døgnet og mindske risikoen for såkaldte gennembrudssmerter
  • Patienter i behandling for Alzheimers sygdom, hvor det kan være problematisk at huske sin medicin
  • Patienter i behandling med lægemidler, der nedbrydes af for eksempel mavesyre inden de optages i kroppen
  • Prævention, hvis man har svært ved at huske at bruge andre former
  • Patienter, der ønsker en diskret medicinering

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen