Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 

1. Indsamling og behandling af personoplysninger

Webshop

I forbindelse med køb på vores webshop behandler vi personoplysninger om dig. Vi behandler i den forbindelse oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger, samt dine betalingsoplysninger.

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordre
 • Bestilling af varen
 • Verificering af kunder med NemID ved køb af receptpligtig medicin
 • Fremsendelse af ordrebekræftelse
 • Fremsendelse af vare
 • Reklamationer
 • Returnering
 • Betalingsoplysninger i forbindelse med verificering og gennemførelse af betaling
 • Returnering
 • Oplysninger sendes krypteret og i overensstemmelse med branchestandarder

 

Retsgrundlaget for vores ovenstående behandling af dine personoplysninger er opfyldelse af den kontrakt, som du indgår med os ved køb på vores webshop, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

Vi vil ligeledes behandle dit personnummer (CPR-nr.) ved køb af receptpligtig medicin. Vores retsgrundlag er i den forbindelse databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, da det følger af lovgivningen.

 

Når der indsamles følsomme personoplysninger via websitet, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles, hvorfor og hvordan de bliver brugt. Vi har i den forbindelse udarbejdet en samtykkeerklæring, som skal tiltrædes i forbindelse med oprettelse af en profil på mitapotekeren.dk. Herudover kan du, når du køber en vare via apotekeren.dk indirekte afgive følsomme oplysninger om din og din families sundheds- og helbredstilstand. Læs samtykkeerklæringen her. Retsgrundlaget er således dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

 

Mitapotekeren.dk

Hvis du opretter en bruger på www.mitapotekeren.dk vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger.

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Administration af brugerkonto
 • Sende dig særlige tilbud
 • Nyhedsbreve

Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Nyhedsbrev

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os

 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn og din e-mail med henblik på at kunne levere nyhedsbrevet til dig. Vores formål med dette er, at holde dig informeret om generelle nyheder, samt at sende dig markedsføring af vores egne produkter og tjenester.

Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Kundeundersøgelser

Vi foretager diverse kundeundersøgelser med henblik på at forbedre vores services til dig. I sådanne tilfælde vil vi behandle dit navn, tlf. nr., e-mail, samt de svar du eventuelt måtte afgive i forbindelse med den relevante kundeundersøgelse.

Vi vil i forbindelse med kundeundersøgelser altid indhente dit forudgående samtykke inden behandlingen, hvorfor vores retsgrundlag er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

2. Modtagere

I visse tilfælde overlades dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. it-leverandører, leverandører til håndtering af nyhedsbreve, markedsføringsbureauer, leverandører af betalingsservices og fragt.

 

Vi kan ligeledes videre dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi tilpligtes, f.eks. være til politiet, SKAT eller andre offentlige myndigheder.

 

3. Tredjelande

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, herunder enheder i koncernen, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

 

4. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor) eller ved at afmelde nyhedsbrevsservicen nederst i den relevante e-mail.

 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

 

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 

5. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor, eller til opfyldelse af forpligtigelser i henhold til dansk lov. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

 

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

 

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

8. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

9. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 

10. Dataansvar og kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte de nedenfor angivne dataansvarlige:

 

For webshoppen:

Lyngby Svane Apotek
Lyngby Hovedgade 27
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 40 20 28 18
E-mail: kontakt@apotekeren.dk

 

For nyhedsbreve og mitapotekeren.dk:

ApoWebShop A/S
CVR-nr. 33 87 07 36
Fruebjergvej 3
Boks 81
2100 København Ø
Telefon: 70 20 14 13
E-mail: apotekeren@apotekerenamba.dk

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen