Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger i relation til aktiviteter omfattet af www.apotekeren.dk og fastlægger retningslinjerne for vores måde at behandle dine personoplysninger på. Privatlivspolitikken giver dig samtidig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til os.
 

1. Typer af personoplysninger, formål og retsgrundlag

Webshop
I forbindelse med køb på vores webshop behandler vi personoplysninger om dig. Vi behandler i den forbindelse oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger, samt dine betalingsoplysninger.

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordre
 • Bestilling af varen
 • Verificering af kunder med NemID ved køb af receptpligtig medicin
 • Fremsendelse af ordrebekræftelse
 • Fremsendelse af vare
 • Reklamationer
 • Returnering
 • Betalingsoplysninger i forbindelse med verificering og gennemførelse af betaling
 • Returnering
 • Oplysninger sendes krypteret og i overensstemmelse med branchestandarder

Retsgrundlaget for vores ovenstående behandling af dine personoplysninger er opfyldelse af den kontrakt, som du indgår med os ved køb på vores webshop, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Vi vil ligeledes behandle dit personnummer (CPR-nr.) ved køb af receptpligtig medicin. Vores retsgrundlag er i den forbindelse databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, da det følger af lovgivningen.

Når der indsamles følsomme personoplysninger via websitet, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles, hvorfor og hvordan de bliver brugt. Vi har i den forbindelse udarbejdet en samtykkeerklæring, som skal tiltrædes i forbindelse med oprettelse af en profil på mitapotekeren.dk. Herudover kan du, når du køber en vare via apotekeren.dk indirekte afgive følsomme oplysninger om din og din families sundheds- og helbredstilstand. Læs samtykkeerklæringen her. Retsgrundlaget er således dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Kundeklubben Mitapotekeren.dk
Hvis du opretter en bruger på www.mitapotekeren.dk vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i form af e-mail, telefonnummer, adgangskode og indirekte oplysninger om helbred i form af tidligere ordre (hvis du har været logget ind).

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Administration af brugerkonto
 • Fremvisning af tidligere ordre
 • Udsendelse af nyhedsbreve og sende dig særlige tilbud. For at blive medlem af kundeklubben er det en forudsætning, at du giver samtykke til modtagelse af nyhedsbreve. Du kan dog altid tilbagekalde dit samtykke, og stadig forblive medlem af kundeklubben med henblik på bl.a. at modtage rabatter og tilbud via kundeklubben Mitapotekeren.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovenstående personoplysninger er dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a. Læs samtykkeerklæringen her. Se dog afsnittet nedenfor i forhold til retsgrundlaget for udsendelse af nyhedsbreve, der alene baserer sig på dine almindelige personoplysninger. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i kundeklubben her.

Nyhedsbrev
Vi bruger kun dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn og din e-mail med henblik på at kunne levere nyhedsbrevet til dig. Vores formål med dette er at holde dig informeret om generelle nyheder, samt at sende dig markedsføring af vores egne produkter og tjenester.

Vi behandler dine personoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve på baggrund af vores legitime interesse i at markedsføre os jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sender dog alene nyhedsbreve via direkte markedsføring på baggrund af dit aktive forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 1. 

Kundeundersøgelser
Vi foretager diverse kundeundersøgelser med henblik på at forbedre vores services til dig. I sådanne tilfælde vil vi behandle dit navn, tlf. nr., e-mail, samt de svar du eventuelt måtte afgive i forbindelse med den relevante kundeundersøgelse. Dine svar kan i visse tilfælde indeholde indirekte oplysninger om dit helbred.

Vi vil i forbindelse med kundeundersøgelser altid indhente dit forudgående samtykke inden behandlingen, hvorfor vores retsgrundlag er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Konkurrencer via Facebook og Instagram

For at deltage i konkurrencer via vores Facebook-side og Instagram-side for webshoppen ”www.apotekeren.dk” er det nødvendigt at indhente oplysninger i form af dit navn, din besvarelse i kommentarfeltet og i visse tilfælde dit like af vores opslag. Hvis du vinder konkurrencen, er det yderligere nødvendigt at indhente oplysninger om din adresse, for at præmien kan blive leveret. Vi behandler dine oplysninger for at registrere din deltagelse i konkurrencen og for at kontakte dig, hvis du har vundet. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis du vinder konkurrencen, vil dit navn og oplysning om at du har vundet, blive offentliggjort på opslaget via vores Facebook-side eller Instagram-side. Retsgrundlaget er vores legitime interesse i at offentliggøre vinderen i overensstemmelse med konkurrencebetingelserne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du vinder konkurrencen, er det yderligere nødvendigt at videregive dit navn og adresse til præmieleverandøren i dennes rolle som selvstændig dataansvarlig. Retsgrundlaget for videregivelse af dine personoplysninger til præmieleverandøren, er vores og præmieleverandørens legitime interesse i at kunne levere præmien til dig.

Hverken os eller præmieleverandøren anvender dine personoplysninger til direkte markedsføring. Dette kræver i stedet dit forudgående samtykke, som beskrevet under ”nyhedsbreve” ovenfor. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger på de sociale medier her.

Behandling af personoplysninger indsamlet via cookies
Når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside, indsamles der via cookies i visse tilfælde personoplysninger i form af et unikt ID-nummer, IP-adresse, geografisk placering, hvilke sider du besøger, tekniske oplysninger og oplysninger om din adfærd. Der indhentes ikke helbredsoplysninger via cookies.

For ovenstående behandling af dine personoplysninger er vi selvstændig dataansvarlig. Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og funktionscookies sker som følge af vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig den bedst mulige oplevelse og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies, herunder på baggrund af dine præferencer, sker på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Vi indhenter derudover altid tilladelse (cookiesamtykke) efter cookiebekendtgørelsen, inden der indsamles data og personoplysninger. Din forudgående tilladelse er dermed også forudsætningen for indsamling af personoplysninger via cookies.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål, kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med os leverer relevante ydelser fx IT-leverandører, analysevirksomheder og leverandører af markedsføring. Derudover videregiver vi i visse tilfælde dine oplysninger til tredjeparter. For information om hvilken databeskyttelsesretlig rolle tredjeparten indtager, slettefrister og tilbagekaldelse af samtykke skal du klikke på det runde logo nederst i venstre side.  

 

2. Modtagere

I visse tilfælde overlades dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. it-leverandører, leverandører til håndtering af nyhedsbreve, markedsføringsbureauer, leverandører af betalingsservices og fragt.

Vi kan ligeledes videre dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi tilpligtes, f.eks. være til politiet, SKAT eller andre offentlige myndigheder. Som beskrevet ovenfor videregiver vi i visse tilfælde dit navn og adresse til præmieleverandører, hvis du har vundet en konkurrence afholdt via Facebook eller Instagram.

 

3. Tredjelande

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, herunder enheder i koncernen, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

 

4. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor). Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve ved at klikke nederst i hver enkel modtagen e-mail.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen (fx bogføringsloven).

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 

5. Sikkerhed og sikker kommunikation

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Vi gør opmærksom på, at alle direkte henvendelser til os, der indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger, skal ske via den sikre og krypterede ”formular”, som kan tilgås nederst via hjemmesiden www.apotekeren.dk.

 

6. Sletning af dine personoplysninger

Vi sletter generelt dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor, eller til opfyldelse af forpligtigelser i henhold til dansk lov. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Webshop
De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav. Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, vil blive opbevaret i 3 år fra seneste køb som følge af vores garantiforpligtelser og forpligtelser efter forældelsesloven.

Kundeklubben Mitapotekeren.dk
Dine brugeroplysninger vil blive opbevaret indtil du anmoder os om at få slettet din brugerprofil eller tilbagekalder dit samtykke til at behandle personoplysninger. Det kan du gøre ved at sende os en e-mail på kontakt@apotekeren.dk.

Nyhedsbrev
Dine personoplysninger afgivet til brug for udsendelse af nyhedsbreve slettes, når markedsføringssamtykket tilbagekaldes, men selv samtykkeerklæringen opbevares i 2 år efter tilbagekaldelse af samtykket. Når markedsføringssamtykket er tilbagekaldt, vil vi dermed ikke herefter behandle dine personoplysninger til dette formål.

Kundeundersøgelser
Dine personoplysninger slettes 18 måneder efter afslutningen af kundeundersøgelsen.

Konkurrencer via Facebook og Instagram
Personoplysninger afgivet via offentlige opslag på Facebook og Instagram slettes som det klare udgangspunkt ikke aktivt af os. Andre personoplysninger du har afgivet til os i forbindelse med deltagelse i en konkurrence, herunder private korrespondancer med os, slettes 1 år efter afslutningen af konkurrencen.
 

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.


Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, herunder indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er baseret på vores legitime interesse. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

 

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

 

8. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

9. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig via www.apotekeren.dk samt via et link i vores pop-up vindue for cookies. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

 

10. Dataansvar og kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte de nedenfor angivne dataansvarlige:

 

For webshoppen:

Lyngby Svane Apotek
Lyngby Hovedgade 27
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 40 20 28 18
E-mail: kontakt@apotekeren.dk

 

For nyhedsbreve, konkurrencer, cookies og kundeklubben mitapotekeren.dk:

ApoWebShop A/S
CVR-nr. 33 87 07 36
Fruebjergvej 3
Boks 81
2100 København Ø
Telefon: 70 20 14 13
E-mail: apotekeren@apotekerenamba.dk

 

[Version 1.2, 10. marts 2021]

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen