Medicintilskud 2024

Der ydes efter sundhedsloven automatisk tilskud ved køb af visse lægemidler. Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons forbrug af medicin med tilskud i løbet af en periode på ét år. Du starter på en ny tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode på ét år er udløbet.

Beløbsgrænser
Skemaet nedenfor viser, hvorledes tilskuddet til medicin afhænger af den årlige udgift til tilskudsberettiget medicin. Medicintilskudsgrænserne reguleres én gang årligt den 1. januar med den såkaldte satsreguleringsprocent.

Medicintilskudsgrænserne pr. 1. januar 2023 fremgår af nedenstående skema:

Årlig udgift i tilskudspriser  

Tilskud til medicin til personer over 18 år

Tilskud til medicin til personer under 18 år 

0-1.075 kr. 

0%

60% 

1.075-1.805 kr. 

50% 

60% 

1.805-3.915 kr. 

75% 

75% 

Over 3.915 kr.

85% 

85% 

Over 21.298 kr.

(over 18 år)

100%

 

Over 26.085 kr. (under18 år)

 

100%

Egenbetalingsloft: 4.575 kr. 

 

 

 

Tilskudspriser
Regionens tilskud ydes ikke altid til medicinens fulde købspris. Ved beregning af tilskud anvendes medicinens "tilskudspris". Det er også tilskudsprisen, der anvendes ved opgørelsen af dit samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin.

Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer.

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR)
Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til
Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), som sikrer, at du modtager korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af din aktuelle status i CTR.

Kommer du i tvivl om, hvorvidt du har fået det rigtige tilskud, kan du henvende dig på apoteket. For at hjælpe med at dokumentere dine medicinkøb fremgår dit CPR-nummer af bonen fra apoteket. Det bør du være opmærksom på, ligesom du bør gemme dine boner.

Øvrige tilskud og tilskudsregler
For øvrige tilskud og regler, henviser vi til Lægemiddelstyrelsen

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen