Op og ned på medicinpriserne Se relaterede produkter

 

 

Op og ned på medicinpriserne

Lægemiddelmarkedet i Danmark er underlagt nogle mekanismer, der har til formål, at sikre dig billigst mulig medicin. Men nogle gange sker det, at medicinpriserne i stedet pludseligt stiger voldsomt. Senest så vi det med det antidepressive middel sertralin, der oplevede en prisstigning på næsten 2000 %.

På apotekerne i Danmark sker der prisændringer hver 14. dag. Disse ændringer kalder vi for takstperioder. Perioderne skifter i de lige uger og medfører en lang række udskiftninger af vores varer, fordi vi skal ajourføre vores lagre, så vi kan tilbyde dig de billigste lægemidler. Medicinalfirmaerne skal op til hver takstperiode angive, hvad deres produkter skal koste i de næste 14. dage. Prisen beror på, hvad lægemidlet tidligere har kostet, men indebærer også et element af gætværk omkring, hvad konkurrenten mon vælger at tage for sit produkt.

Priskrig på lægemidler

Som nævnt i tidligere udgaver af dette magasin kan der opstå priskrig på lægemidler. Dette sker typisk i kølvandet på et patentudløb, hvor et originalt lægemiddel bliver frigivet til fremstilling og markedsføring af andre producenter. Når mange nye aktører vil ind på markedet for et givent lægemiddel, er der en effektiv måde at konkurrere på - nemlig ved hjælp af prissætningen. Priskrigen kommer dig, som er bruger af medicin til gode, fordi der efter et patentudløb sker store prisfald på lægemidler, der ellers har været meget dyre. I kraft af konkurrencen vil der i nogen tid være meget lave priser på lægemidlet. Men da det ikke er lukrativt for firmaerne at tilbyde deres produkter til så lave priser, vil der oftest være producenter, der vælger at stoppe med deres version af lægemidlet.

Når medicinprisen stiger

I tilfældet med lægemidlet sertralin var der på et tidspunkt kun to producenter tilbage, nemlig en kopiproducent og producenten af det originale lægemiddel. Eftersom den originale producent stort set hele tiden havde holdt sin pris uændret høj, kunne den ene tilbageværende kopiproducent uden problemer hæve sin pris i den næstkommende takstperiode og derved lægge sig lige under originalproducentens pris. På den måde var kopiproducentens lægemiddel stadigvæk det billigste til trods for den føromtalte prisstigning på nær ved 2000 %! Medieomtale og diskussion af rimeligheden bag disse voldsomme prisstigninger har dog ændret situationen, så prisen igen er faldet - om end ikke til den helt lave pris, man så lige efter patentudløbet.

Apoteket tjener ikke mere

Når vi taler om medicinpriser, skal det nævnes, at apotekerne ikke har nogle økonomiske interesser eller fordele i høje priser på lægemidler. Vi har en fast indtjening på et lægemiddel, hvad enten det koster 10 kr. eller 10.000 kr. Apotekerne er altså ikke skurken, når dit lægemiddel pludseligt stiger voldsomt. Vi arbejder til gengæld benhårdt på at ombytte vores varer hver 14. dag, så vi til enhver tid kan tilbyde dig de billigste lægemidler. Du kan som forbruger altid holde dig orienteret om prisen på din medicin på medicin-priser.dk. Her kan du følge prisudviklingen på alle registrerede lægemidler. Det kan til tider være overraskende at se, hvordan priserne går op og ned. Det skal retfærdigvis siges, at på trods af de eksempler, vi ser i medierne, har vi generelt meget lave priser på medicin i Danmark. Dette kommer de fleste til gode, og vi hører ofte folk, der nævner, om det nu kan passe, at deres medicin ikke koster mere. At priserne går op og ned, kan altså være både godt og skidt.

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen