Hvad får du i tilskud? Se relaterede produkter

 

 

Hvad får du i tilskud?

I Danmark har vi siden 2000 haft et medicintilskudssystem, der kaldes det behovsafhængige tilskudssystem. Det er et system, som er konstrueret, så det primært tilgodeser personer med et højt medicinforbrug. Læs her, hvordan det fungerer.

Det behovsafhængige tilskudssystem bygger på en simpel model, hvor du opnår et stigende tilskud til medicin jo mere tilskudsberettiget medicin du køber inden for en periode på et år. Perioden følger ikke kalenderåret, men er individuel for alle. Den starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin og løber et år fra denne dato. Systemet omfatter kun medicin købt på recept.

Grænserne reguleres hvert år

Grænserne for de forskellige tilskudstrin reguleres en gang hvert år pr. 1. januar. I praksis stiger egenbetalingen en lille smule hvert år i takt med, at samfundets udgifter til medicin stiger. Systemet omfatter og registrerer kun køb af tilskudsberettiget medicin, og en lang række lægemidler er derfor ikke omfattet af tilskudssystemet. Det gælder for eksempel sovemedicin, beroligende midler og visse former for antibiotika.

Overblik over dit køb af medicin

Overblikket over din samlede saldo for køb af medicin varetages af det centrale tilskudsregister (CTR), hvor alle køb af receptpligtig og tilskudsberettiget medicin registreres. Det tilskud, du får på apoteket, bestemmes derfor efter et opkald til CTR, hvorefter din pris udregnes. I visse perioder kan du opleve, at apoteket ikke har forbindelse til CTR. Tilskuddet beregnes i disse tilfælde på den sidst kendte saldo. Det vil sige fra den dag, du sidst var på netop dette apotek og købe medicin på recept. Efterfølgende, når apoteket så igen har forbindelse til CTR, indberettes dit køb, og der sker en ny tilskudsberegning. Det er i disse situationer, der kan opstå det fænomen, der hedder CTR-udligning. Hvis du for eksempel har købt medicin, hvor apotekets CTR-saldo var for 'gammel', vil du ved et efterfølgende køb få tilbagebetalt det tilskudsbeløb, du var berettiget til. Ligeledes kan du opleve, at apoteket ikke har forbindelse til CTR ved et køb, hvor din tilskudsperiode egentlig er udløbet. Dette vil så resultere i, at du får et tilskud, hvor du egentlig ikke er berettiget til det. Du kan derfor ved næste køb af medicin på recept blive præsenteret for en udligning, hvor systemet beder om at du betaler det fejlagtige tilskud tilbage.

Ekstra tilskud ved kronikerbevilling

Hvis du har et meget højt medicinforbrug, har du yderligere en mulighed for tilskud. Der er nemlig loft over, hvor stor en egenbetaling hver borger kan have for medicin. Loftet er i 2012 på 3.655 kr. Det svarer til en samlet medicinpris på 16.896 kr. for voksne og 20.830 kr. for personer under 18 år. Har du et forventet forbrug i denne størrelse, kan du i samråd med din læge søge om en såkaldt kronikerbevilling. En sådan bevilling betyder i praksis, at når du har nået loftet i en given tilskudsperiode, så bliver tilskudsberettiget medicin i resten af perioden gratis for dig.

Større egenbetaling til fertilitetsbehandling er afskaffet

I 2011 blev der oprettet et særligt register for folk i fertilitetsbehandling, kaldet CTR-B. Dette system blev oprettet for at mindske de stærkt stigende udgifter til netop denne type behandlinger. Tidligere havde de fleste personer i fertilitetsbehandling også en maksimal egenbetaling på ca. 3.500 kr. årligt. Men fra 1. januar 2011 var denne patientgruppes egenbetaling steget til 15.000 kr. Denne særlige ordning blev afskaffet 1. januar 2012. Kunder i fertilitetsbehandling har nu igen mulighed for, som tidligere, at søge den særlige kronikerbevilling og dermed lægge et loft på deres egenbetaling. Kunder, der var berørt af grænserne i 2011, kan i særlige tilfælde have fået reguleret deres saldo for 2012 for at sikre dem en fair overgang til det gamle system igen. Hvis du er i tvivl om reglerne i tilskudssystemet, så er du altid velkommen til at spørge os på dit apotek.

 

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen