Unge og rygning i Danmark Se relaterede produkter

Unge og rygning i Danmark

Antallet af danske rygere er faldende over hele landet, og særligt blandt de helt unge 15-17-årige er interessen for nikotin dalende. Det er en positiv udvikling, for forskning viser, at unge menneskers hjerner er særligt sårbare over for rygning.

Der bliver købt færre cigaretter i Danmark, og særligt blandt de helt unge bliver cigaretten skoddet eller måske endda aldrig tændt. En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse slår fast, at antallet af særligt helt unge rygere er faldende, og at årsagen blandt andet skal findes i de stigende tobakspriser, der i 2020 fik et markant nøk opad.    

Det er langt fra nyt, at rygning er ekstremt sundhedsskadeligt, og derfor er de nye tal meget positive. Unge mennesker skal være særligt påpasselige med de skadelige stoffer i cigaretterne, for forskning har vist, at de er mere sårbare over for nikotinen end voksne. Det skyldes, at hjernen endnu ikke er færdigudviklet og kan tage alvorligt skade, hvis den bliver udsat for nikotin.

Hvor mange unge ryger?

De nye tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at rygevanerne blandt de unge er under positiv udvikling. Særligt blandt de helt unge 15-17-årige, hvor 10,5 pct. i 2021 svarer, at de ryger cigaretter dagligt eller lejlighedsvist. Det er et fald på 1,4 pct. i forhold til året før.

Hos den ældre aldersgruppe er tallet noget højere, hvilket ikke er en overraskelse. Men også her sker der en positiv udvikling. 20 pct. af de 18-24-årige svarer i 2021, at de ryger dagligt eller lejlighedsvist. Det er et fald på 3 pct. i forhold til 2020.

Generelt er antallet af rygere i Danmark faldende. Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser således, at 35 pct. af alle voksne danskere i 1998 røg dagligt eller lejlighedsvist. Det tal ligger i dag på 18 pct. Udover de stigende tobakspriser, havde rygeloven fra 2007, der forbød indendørs rygning på arbejdspladser, restauranter og større beværtninger, også en massiv effekt på vores tobaksforbrug.

Risici ved rygning

Der er mange sundhedsmæssige risici forbundet med rygning, og cirka 13.000 danskere dør hvert år af rygning.

Rygning øger risikoen for mere end 15 kræftformer, blandt andet lunge-, mundhule-, mave- og leverkræft. Derudover er rygere udsat for større risiko for at udvikle blodpropper, diabetes, KOL, astma, parodontose og en lang række andre sygdomme.

Cigaretrøg indeholder mere end 4.000 forskellige kemikalier, hvoraf nikotin er det vigtigste. Nikotin er et stof, der gør os afhængige. Det udskiller adrenalin i kroppen og frigør dopamin i hjernen, hvilket giver en følelse af velbehag og gør, at vi bliver afhængige af rygning.

Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge. Jo før du stopper, des hurtigere kan kroppen begynde at reparere de skader, røgen har medført.

>> Læs også om børn og passiv rygning her

Unges snusforbrug stiger markant

Mens rygning blandt unge er faldende, stiger forbruget af snus, tyggetobak og nikotinposer markant. En undersøgelse fra 2019 foretaget af Statens Institut for Folkesundhed viste således, at 11,9 pct. af gymnasiedrengene og 1,6 pct. af pigerne brugte snus dagligt. Det tal lå i 2014 kun på 1,9 pct. hos drengene og 0.2 pct. hos pigerne.

Udover at irritere mundslimhinden og tandkødet, indeholder snus ligesom cigaretter også nikotin og kræftfremkaldende stoffer. Nikotinen gør, at det er nemt at blive afhængig og kan potentielt få flere unge til at starte med at ryge.

Det kan du gøre som forælder

Det er vigtigt at tale åbent med sit barn omkring rygning og de risici, der er forbundet ved at starte med at ryge. Barnet skal kende forælderens holdning til emnet, og så kan det være en fordel at tale med forældregruppen og sørge for, at der er klare, fælles regler for klassen omkring rygning.

Er dit barn begyndt at ryge, kan det være forbundet med mange følelser fra din side. Skuffelse, vrede, nervøsitet. Dog er det vigtigt at huske på, at dit barn viser dig stor tillid ved at fortælle om rygningen.

Tal åbent med dit barn om emnet og stil nysgerrige spørgsmål. Spørg ind til, hvorfor dit barn ryger, og om barnet er klar over de risici, der er forbundet med det. Du kan ikke forvente, at dit barn stopper rygningen med det samme, så det er vigtigt at væbne sig med tålmodighed.

Der findes flere forskellige tilbud om rygestop for unge under 20 år. Har du brug for råd og vejledning er du altid velkommen til at spørge personalet på dit apotek.

>> Find produkter til rygestop her

Hash og unge

Cannabis er det mest udbredte stof blandt danske unge. Hvor kurven tidligere har været stigende, er der dog i de senere år sket et lille fald i udbredelsen af hash.

Sundhedsstyrelsen slog i 2017 fast, at blandt de unge 16-24-årige havde 41 pct. prøvet at ryge hash. Hos de helt unge 15-16-årige lå andelen på 12,4 pct.

Hash påvirker hjernen og kan have en skadelig effekt særligt for de helt unge. Har du mistanke til, at en ung ryger hash regelmæssigt, kan det være en god idé at søge mere information på Sundhedsstyrelsens informationsside www.snakomhash.dk 

Kilder: Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, sundhed.dk, snakomhash.dk

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen