Livet med KOL Se relaterede produkter

Livet med KOL

Omkring 430.000 danskere lider af kronisk obstruktiv lungesygdom, også kaldet KOL. Halvdelen ved ikke, at de har sygdommen, da de færreste kender de symptomer, de skal være opmærksomme på.

KOL udvikler sig gradvist over en længere periode, og mange går først til lægen, når de har haft symptomer gennem flere år. Derfor har sygdommen ofte udviklet sig alvorligt, før diagnosen stilles. De symptomer, du skal være opmærksom på, er hoste, hoste med opspyt, tiltagende åndenød ved anstrengelse og gentagende infektioner som for eksempel lungebetændelse.

Røg, støv og trafik

Med alderen får vi alle en dårligere lungefunktion. For en ryger går denne proces 2-3 gange hurtigere end for en ikke-ryger. Tobak er hovedårsagen til KOL. 35-40 % af alle rygere udvikler KOL før eller siden. Du kan også udvikle KOL af andre grunde. Det kan være, hvis du udsættes for meget støv, røg eller gasser - for eksempel gennem dit arbejde eller ved at færdes i tæt trafik dagligt. En livslang kronisk astma kan også udvikle sig til KOL med tiden. Når du har KOL, svarer det til at trække vejret gennem et sugerør, mens du holder dig for næsen.

Hvad sker der i lungerne?

Ved KOL bliver luftvejene i lungerne forsnævrede. Det skyldes, at slimhinderne i luftvejene er kronisk irriterede. De hæver op og danner mere slim end normalt. De små luftsække, der sidder yderst i lungerne, er også påvirket. Deres elastiske vægge smelter sammen, hvilket resulterer i større luftsække og en mindre overflade til at transportere ilt ind i kroppen og kuldioxid ud af kroppen. Dette giver dårligere lungekapacitet, og du vil få sværere ved selv små dagligdagsting som at tage tøj på og gå i bad. Hvis du er meget syg af KOL, sker der hyppige forværringer i form af lungeinfektioner. Det resulterer ofte i indlæggelser.

Livet med diagnosen

Har du fået konstateret KOL, er det vigtigt at stoppe med at ryge. Faktisk er et rygestop det eneste, der kan bremse den negative udvikling af sygdommen med nedbrydning af lungevæv og irritation af slimhinden. Du kan desværre ikke gendanne den tabte lungefunktion.

For at fastholde din lungefunktion er det vigtigt, at du motionerer så meget som muligt. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, kan du blive bevægelseshæmmet og få en dårligere kondition. Det forværrer sygdommen yderligere. Der findes specielle træningsprogrammer for KOL-patienter. Store måltider kan også give åndenød, så det er en god ide at spise flere mindre måltider. Er du KOL-patient, så er det vigtigt, at du opretholder en god ernæringstilstand og hverken vejer for meget eller for lidt.

Den medicinske behandling

Medicinsk behandles KOL først og fremmest med inhalationer. Denne behandling har til formål at lindre åndenød og forebygge og behandle forværringer. Det mest anvendte præparat (Spiriva) udvider luftrørene, så passagen ned til lungerne lettes. Man bruger også kombinationspræparater. Det kan være et, hvor begge stoffer udvider luftvejene, men på forskellige måder, eller et kombinationspræparat med et forebyggende binyrebarkhormon sammen med et luftvejsudvidende middel.

For at få den optimale virkning af lægemidlet er det i alle tilfælde vigtigt, at inhalatorerne bruges korrekt. Ved akut forværring i form af lungeinfektion gives antibiotika i 9-14 dage. Dette kan kombineres med tabletter med binyrebarkhormon. Nogle oplever, at det kan hjælpe med slimløsnende midler, men det er ikke alle, der mærker en forskel.

Fakta om sygdommen

  • KOL rammer næsten 15 % af danskere over 45 år
  • Op mod 40 % af alle dagligrygere vil få KOL
  • Ca. 430.000 i Danmark skønnes at have KOL
  • Hvert år dør ca. 5000 personer af KOL i Danmark
  • Der er 23.000 indlæggelser på danske hospitaler hvert år på grund af KOL

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen