Hvorfor skifter medicinpriserne? Se relaterede produkter

 

 

Hvorfor skifter medicinpriserne?

Priserne på medicin skifter hele tiden, og det kan være svært at holde styr på, hvad din medicin egentlig koster. Priserne er afhængige af patenter, patentudløb og konkurrencen på markedet.

At udvikle nye lægemidler er en langsommelig og kostbar proces, der involverer mange år med afprøvninger, sikkerhedsundersøgelser og udgifter i milliardklassen.

Derfor er alle nyudviklede medicinpræparater beskyttet af en lang række patenter, der skal sikre, at firmaet bag kan indtjene udgifterne til udviklingen af lægemidlet, før andre konkurrenter begynder at fremstille en lignende type medicin. Denne mekanisme gør, at nyudviklede lægemidler, der lige er kommet på markedet, er meget dyre. Hvis lægemidlet tilbyder en ny form for behandling af en sygdom, er meget godt, eller hvis det behandler en meget udbredt sygdom, så kan markedet for lægemidlet dog være meget stort og resultere i en stor indtjening.

Når patentet udløber

Når et lægemiddel har haft patentudløb, må andre firmaer begynde at markedsføre deres kopier af det samme lægemiddel. I perioden umiddelbart efter et patentudløb er der som regel mange producenter, der vælger at markedsføre deres kopier af lægemidlet. I denne tid vil der oftest være en enorm konkurrence på priserne, som derved falder.

Konkurrence gør prisen lavere

I takstperioderne lige efter et patentudløb konkurreres der voldsomt på prisen. De nye producenter skiftes til at underbyde hinanden for at blive markedsledere. Denne konkurrence kommer dig som er kunde på apoteket til gode, fordi det gør priserne lavere. Hvor den originale producent som oftest holder nogenlunde fast i sin gamle pris, kan man til tider se, at kopiproducenternes varianter falder helt ned til 1/20 af originalens pris. Denne prisudvikling forsætter i hovedreglen i nogen tid. Men lidt efter lidt ser man ofte, at nogle producenter falder fra og til tider helt stopper med at fremstille præparaterne.

Medicinpriserne skifter hele tiden

I Danmark må priserne på medicin skifte hver 14. dag. Det foregår på den måde, at alle producenter og distributører af lægemidler melder til Lægemiddelstyrelsen, hvad deres lægemidler skal koste i den næste 14. dages periode. Dette sker uafhængigt af andre producenter på markedet, og man kan som kunde på apoteket derfor hver 14. dag møde nye priser og blive præsenteret for et nyt og billigere lægemiddel til behandling af den samme sygdom.

Vi har samtidig et medicintilskudssystem, der både skal yde tilskud til brugere af medicin, men også skal minimere det offentliges udgifter til medicin. Derfor er det kun det billigste præparat i en lægemiddelgruppe, der ydes fuldt tilskud til. Det vil i praksis sige, at det kun er det præparat, der i en given 14. dages periode er det billigste, du kan få fuldt tilskud til. Til alle andre præparater får du kun tilskud til den del af prisen, der svarer til prisen på det billigste præparat.

Apoteket skal udlevere det billigste

På apotekerne har vi et såkaldt ABC-system, der udsendes fra Lægemiddelstyrelsen hver 14. dag.

Systemet er indrettet sådan, at det billigste tilskudsbærende præparat i en gruppe betegnes A, præparater inden for en bagatelgrænse på 5 kroners forskel betegnes B, og resten betegnes C. Vi har en fast avance på alle præparater, hvad enten de koster 10 eller 1.000 kroner, og hvad enten de er markeret med et A, B eller C. Vi har pligt til at tilbyde dig det billigste præparat, enten ved at lagerføre det eller ved at skaffe det inden for et rimeligt tidsrum. Det er dog nogle gange umuligt, da den voldsomme konkurrence somme tider gør, at firmaerne ikke kan levere de billigste præparater. I sådanne tilfælde vil det næstbilligste præparat oppebære det fulde tilskud fra regionen. Hvis du vil vide mere om de indviklede regler for medicinpriser og prisen på din medicin, så er du altid velkommen til at spørge os på dit apotek.

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen