Når et stik giver allergi Se relaterede produkter

Når et stik giver allergi

Det er aldrig rart at blive stukket af en bi eller en hveps, men for nogen kan det ligefrem blive livstruende. Læs her, hvad der sker, hvad du kan gøre - og hvorfor et stik kan være farligt.

Når du bliver stukket af en bi eller en hveps, indfører den en lille brod på kun få millimeter og tømmer en lille smule gift ind i din krop. Giften indeholder stoffer, som giver en kraftig lokal reaktion i huden. Det kan for eksempel være hævelse, rødme, smerte og kløe. Hævelsens størrelse afhænger blandt andet af, hvor du bliver stukket henne. Hvis det er i hovedet eller i halsen bliver hævelsen størst.

Allergi over for insektstik

De fleste får kun en lokal reaktion i huden, som dog kan genere i et par dage. Men for ca. 50.000 danskere kan bi- eller hvepsestikket resultere i en større eller mindre allergisk reaktion. Den allergiske reaktion kommer, fordi immunforsvaret reagerer på giften og sætter en kædereaktion i gang, hvor flere organer bliver påvirket. Hvorfor nogle reagerer allergisk over for stikket, ved man ikke. Det er derfor ikke til at forudse. Hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion på et bi- eller hvepsestik, vil du få det igen, hvis du er så uheldig at blive stukket. Man anbefaler derfor, at du bliver vaccineret mod bi- eller hvepsestik, hvis du er allergisk. Det kræver en række vaccinationer over en periode på fem år.

Tegn på en allergisk reaktion

De fleste med allergi over for bi- eller hvepsestik reagerer i løbet af alt fra få minutter til fire timer. Den allergiske reaktion kan give milde symptomer som kvalme, træthed, let feber, nældefeber eller hævelse, kløe og smerter der hvor du er blevet stukket. I sjældne tilfælde kan du få en svær reaktion med problemer med vejrtrækningen, prikken for øjnene, diarré, opkastning, kramper eller besvimelse.

Førstehjælp ved en allergisk reaktion

En mild allergisk reaktion kan ofte lindres med en tablet med antihistamin, mens en svær reaktion desuden kræver omgående lægebehandling. Uanset om du har milde eller svære reaktioner, skal du holde dig i ro, da fysisk aktivitet medfører, at giften hurtigere kommer rundt i kroppen og skaber en kraftigere reaktion.

Når et lille stik bliver livsfarligt

Den alvorligste reaktion på et stik er et allergisk chok - også kaldet anafylaktisk chok. Det er livstruende og påvirker hele kroppen. Blodårerne udvider sig, og du vil få et voldsomt blodtryksfald.

Du kan desuden opleve de samme symptomer, som ved en svær allergisk reaktion. I værste fald udvikler symptomerne sig hurtigt og vil ubehandlet medføre døden i løbet af få minutter.

Førstehjælp ved livstruende allergisk chok

Læg dig selv eller den pågældende person med benene hævet over hjertet, da du derved sørger for, at der kommer blod til hjernen. Ring straks efter en ambulance på 112. Reaktionen kræver akut behandling med en adrenalinsprøjte og herefter behandling på et hospital.

Har du først en gang oplevet en kraftig allergisk reaktion, vil du efterfølgende få ordineret en adrenalinsprøjte, som du selv kan injicere, hvis du skulle blive stukket igen og på ny opleve allergisk chok. Adrenalin modvirker det kraftige blodtryksfald.

Vær opmærksom på, at stik i mund, hals og svælg kræver lægehjælp, selv om du ikke har allergi, da hævelsen efter stikket kan give problemer med vejrtrækningen. Vil du vide mere om førstehjælp ved bi- eller hvepsestik, så er du velkommen til at spørge os på dit apotek.

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen