Privatlivspolitik for kundeklubben

Privatlivspolitik vedrørende kundeklubben www.mitapotekeren.dk

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan ApoWebShop A/S behandler personoplysninger, som du har givet til os, i forbindelse med dit medlemskab af mitapotekeren.dk.

’Personoplysninger’ omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, mailadresse, og adresse. Oplysninger om juridiske personer er ikke omfattet af definitionen ’personoplysninger’.

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, er:

ApoWebshop A/S
CVR-nr. 33 87 07 36
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Telefon: +45 70 20 14 13
E-mail: apotekeren@apotekerenamba.dk

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte ApoWebshop A/S på telefon +45 70 20 14 13 eller på mail apotekeren@apotekerenamba.dk.

Vi beder om, at du i din henvendelse til os giver tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

3. Beskrivelse af behandlingen

I forbindelse med køb af produkter på vores webshop på www.apotekeren.dk eller ved besøg på hjemmesiden www.mitapotekeren.dk kan du oprette dig som medlem af vores kundeklub ved at oplyse dit for- og efternavn samt e-mailadresse. Når du opretter en kundeklubprofil, tilmeldes du vores nyhedsbrev, hvori vi markedsfører vores egne produkter og tjenester. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbrev, uden at dette har konsekvenser for dit medlemskab.

Efter oprettelsen vil du modtage en velkomstmail, hvor du bliver bedt om at færdiggøre din profil. Det er vigtigt at du færdiggør din profil, hvis du ønsker at være med i kundeklubkonkurrencen. Din deltagelse i kundeklubkonkurrencen forudsætter, at du forudgående og udtrykkeligt accepterer kundeklubkonkurrencens betingelser, herunder at dit navn og oplysning, om at du har vundet, vil blive offentliggjort på vores sociale medier. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger på de sociale medier her.

Såfremt du vinder i kundeklubkonkurrencen, vil du modtage en mail herom. Du vil i så fald blive bedt om at oplyse din adresse, hvilken oplysning sammen med dit navn vi vil videregive til den pågældende præmieleverandør, således kundeklubkonkurrencepræmien kan sendes til dig. Såfremt du ikke oplyser os din adresse inden 14 dage fra fremsendelsen af mail, hvori vi orienterer dig om, at du har vundet kundeklubkonkurrencen, vil kundeklubkonkurrencepræmien blive givet videre til en anden.

Du kan til enhver tid ændre de indtastede oplysninger på www.mitapotekeren.dk under punktet Min Profil.

Vi behandler derfor følgende informationer om dig:

  1. navne- og brugeroplysninger med henblik på administration af dit medlemskab af kundeklubben mitapotekeren.dk og med henblik på at kunne give adgang til dine kundeklubfordele,
  2. navneoplysninger med henblik på offentliggørelse på sociale medier, såfremt du måtte vinde kundeklubkonkurrencen, og du har accepteret betingelserne herfor,
  3. e-mailadresse med henblik på udsendelse af nyhedsbreve med markedsføring af vores egne produkter og tjenester samt orientering om eventuelle gevinster i kundeklubkonkurrencen, og
  4. navne- og adresseoplysninger med henblik på fremsendelse af eventuelle klubkonkurrencepræmier.

4. Grundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af ovenstående personoplysninger er dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. For så vidt angår udsendelse af nyhedsbreve gør vi det på baggrund af dit forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved henvendelse til kontakt@apotekeren.dk, jf. databeskyttelsesforordningens art. 7, stk. 2, hvilket for så vidt angår pkt. 1 vil medføre udmeldelse af kundeklubben.

5. Modtagere og databehandlere

Ovenstående oplysninger i pkt. 1-3 opbevares hos Klaviyo Inc., 125 Summer Street, Floor 6, Boston, MA, 02110, USA, hvor overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens standardkontrakt for overførsel fra databehandler til databehandler i tredjelande. Der er etableret supplerende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen af data.

For så vidt angår pkt. 4 vil dine navne- og adresseoplysninger blive videregivet til den pågældende præmieleverandør, der fremgår af mailen, hvori vi orienterer dig om, at du har vundet kundeklubkonkurrencen.

6. Opbevaring og sletning

Som overvejende hovedregel opbevarer dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af det formål, hvorom dine personoplysninger er indsamlet, hvorefter oplysningerne slettes.

For så vidt angår dine navne- og brugeroplysninger vil de blive opbevaret, så længe du er medlem af kundeklubben, din mailadresse vil de blive opbevaret, indtil du framelder dig modtagelse af nyhedsbreve, og din adresse vil de blive opbevaret, indtil en eventuel klubkonkurrencepræmie er leveret til dig.

7. Dine rettigheder

Som registreret har du ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad vi anvender dem til, og hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, de videregives.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger, hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante.

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset efter lovgivningen eller af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.

I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Du kan læse mere om dine rettigheder her: https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf.

8. Klagemuligheder

Er du uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå ApoWebshop A/S behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Ændringer i privatlivspolitikken

ApoWebshop A/S forbeholder sig retten til at ændre privatlivspolitikken grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 

Politikken er senest opdateret den [23. januar 2023]

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen