Køb Apotekets Overflade Desinfektions spray 75% alcohol 500 ml online hos apotekeren.dk
Varenummer: 223130
500 ML
På lager » Leveringstid: 2-3 hverdage

Køb Apotekets Overflade Desinfektions spray 75% alcohol 500 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Apotekets Overflade Desinfektions spray 75% alcohol 500 ml er kun 2-3 hverdage.

Apotekets overfladedesinfektion er på 75% alkohol.

Hurtig og effektiv desinfektion af overflader.


Dosis og Anvendelse

Spray på området der skal desinficeres, til området er helt dækket, anvend evt. en klud eller svamp. Lad virke minimum 1 minut.

Gentag proceduren, hvis fordampningen sker hurtigere.

Indeholder

Aktive stoffer:  ethanol og propan-2-ol.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Vær opmærksom på

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Bær beskyttelseshandsker.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyldning.

Skyllet emballage kan sorteres som plast. Ubrugt produkt sorteres som farligt affald.

Klassificeret som

Produktet er et biocid.

Køb til klubpris

Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.

Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.

Læs mere om kundeklubben

Andre, der så dette produkt, købte også

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen