Køb APOTEKETS OVERFLADE SPRAY online hos apotekeren.dk
Varenummer: 223655

Køb APOTEKETS OVERFLADE SPRAY online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på APOTEKETS OVERFLADE SPRAY er kun 2-3 hverdage.

Apotekets overflade desinfektion spray giver hurtig og effektiv desinfektion af overflader.

Indeholder alkohol 75% v/v.

Opfylder EN1276 og EN1650.


Dosis og Anvendelse

Spray på området, der skal desinficeres, til området er helt dækket. Anvend evt. en klud eller svamp. Lad virke i minimum 1 minut. Gentag proceduren, hvis fordampningen sker hurtigere.

Test altid på et ikke synligt sted for at se, hvordan overfladen reagerer på produktet.

Indeholder

Aktive stoffer: 75% v/v. Ethanol (667g/kg), propan-2-ol (36g/kg).

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Vær opmærksom på

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Bær beskyttelseshandsker.

VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Skyllet emballage kan sorteres som plast. Ubrugt produkt sorteres som farligt affald.

Klassificeret som

Produktet er et biocid.

Køb til klubpris

Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.

Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.

Læs mere om kundeklubben

Andre, der så dette produkt, købte også

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen