Køb Alcogel Australian 500 ml online hos apotekeren.dk
Varenummer: 222829
500 ML
På lager » Leveringstid: 2-3 hverdage

Køb Alcogel Australian 500 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Alcogel Australian 500 ml er kun 2-3 hverdage.

Anvendes til desinfektion af håndoverflader, fingre, imellem fingre og fingernegle. Glycerin gør, at huden bevarer sin naturlige fugtigshedsbalance, også efter gentagne behandlinger.

Bemærkning

  • Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.
  • Advarsel: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • Holdes væk fra varme, varme flader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
  • Emballagen bør holdes tæt tillukket.
  • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.
  • Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • Opbevares utilgængeligt for børn.


Dosis og Anvendelse

  1. Fordel 2-3 ml. på hænderne. Massér ind uden at skylle af, indtil hænderne er tørre igen. Gelen trænger hurtigt ind i hænderne uden, at de føles klistrede.

Indeholder

  • Ethanol (CAS nr. 64-17-5

Klassificeret som

Produktet er biocid.

Køb til klubpris

Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.

Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.

Læs mere om kundeklubben

Andre, der så dette produkt, købte også

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen