Medicintilskud 2018

Der ydes efter sundhedsloven automatisk tilskud ved køb af visse lægemidler. Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons forbrug af medicin med tilskud i løbet af en periode på ét år. Du starter på en ny tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode på ét år er udløbet.

Beløbsgrænser
Skemaet nedenfor viser, hvorledes tilskuddet til medicin afhænger af den årlige udgift til tilskudsberettiget medicin. Medicintilskudsgrænserne reguleres én gang årligt den 1. januar med den såkaldte satsreguleringsprocent.

Medicintilskudsgrænserne pr. 1. januar 2018 fremgår af nedenstående skema:

Årlig udgift i tilskudspriser   Tilskud til medicin til personer over 18 år   Tilskud til medicin til personer under 18 år 
0-965 kr.  0% 60% 
965-1.595 kr.  50%  60% 
1.595-3.455 kr.  75%  75% 
Over 3.455 kr.  85%  85% 
Over 18.688 kr.  100%  
Over 22.968 kr.    100%
Egenbetalingsloft: 4.030 kr.     

 

Tilskud til kronisk syge
Du kan få tildelt kronikertilskud, hvis du har et stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget medicin. Kronikertilskuddet indebærer, at der pr. 1. januar 2018 lægges et loft på 4.030 kr. over din årlige egenbetaling opgjort i tilskudspriser. Din læge kan ansøge Lægemiddelstyrelsen om et kronikertilskud.

 

For personer over 18 år svarer en egenbetaling på 4.030 kr. til, at man har købt tilskudsberettiget medicin for 18.688 kr. Børn og under 18 år vil have købt for 22.968 kr.

Tilskudspriser
Regionens tilskud ydes ikke altid til medicinens fulde købspris. Ved beregning af tilskud anvendes medicinens "tilskudspris". Det er også tilskudsprisen, der anvendes ved opgørelsen af dit samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin.

Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer.

Forhøjet tilskud
Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en bestemt slags medicin. I sådanne tilfælde kan lægen søge Lægemiddelsstyrelsen om forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin.

Tilskud til døende
Efter sygesikringsloven kan Lægemiddelstyrelsen efter ansøgning fra den behandlende læge tildele en døende, som vælger at tilbringe sin sidste tid i eget hjem eller på hospice 100 % i tilskud til den medicin, som lægen har udskrevet på recept. Tilskuddet ydes, uanset om det pågældende lægemiddel er tilskudsberettiget eller ej.

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR)
Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til
Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), som sikrer, at du modtager korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af din aktuelle status i CTR.

Kommer du i tvivl om, hvorvidt du har fået det rigtige tilskud, kan du henvende dig på apoteket. For at hjælpe med at dokumentere dine medicinkøb fremgår dit CPR-nummer af bonen fra apoteket. Det bør du være opmærksom på, ligesom du bør gemme dine boner.

Andre medicintilskud
Kommunerne kan endvidere i medfør af sociallovgivningens regler yde tilskud til betaling af udgifter til medicin til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, til personer i økonomisk trang eller til handicappede, som bor i eget hjem.

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen