Varenummer: 044519
4 X 0,4 ML
 På lager » Leveringstid: 1-3 dage

Præsentation

Middel med afvisende (repellerende) og dræbende (acaricid og insecticid) virkning mod flåter, lopper, myg, sandfluer og almindelige stikfluer hos hund til kutan applikation, samt til behandling af pelslus.

 

Spot-on, opløsning (100 mg imidacloprid og 500 mg pemethrin/ml)

 

Deklaration Imidacloprid 100 mg/ml og permethrin 500 mg/ml.
Brugsvejledning Hunde på 10 kg og under: Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden. Hunde over 10 kg: Med huden i stående stilling påføres pipettens indhold 4 steder på ryggen fra skulderblad til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk en del af indholdet ud direkte på huden. For at undgå, at opløsningen løber ned ad siden på hunden, påfør ikke for meget af produktet på ét enkelt sted. En behandling forebygger loppeangreb i 4 uger og har dræbende og afskrækkende virkning på flåter (R. sanguineus og I. ricinus) i 4 uger. En behandling virker afskrækkende på sandfluer, myg og stikfluer i op til 4 uger. For at reducere reinfestation med nye lopper anbefales det at behandle alle husstandens hunde samtidigt. Husstandens øvrige dyr bør også behandles med et passende præparat. I tilfælde af pelslus anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan have brug for en 2. behandling.
Dosering Hunde: =/< 4 kg 1 pipette a 0,4 ml; > 4 kg =/< 10 kg 1 pipette a 1,0 ml; > 10 kg =/< 25 kg 1 pipette a 2,5 ml; > 25 kg =/< 40 kg 1 pipette a 4,0 ml; =/> 40 kg: En passende kombination af pipetter.
Opbevaring Må ikke fryses. Efter åbning af folieposen: Tørt og ikke over 30ºC.
Udleveringssted Apotek. V-mærke forhandlere. Dyrlæge.
Udl. bestemmelse HV.
Holdbarhed Opbevaringstid for præparatet i folieposen er: 5 år. Opbevaringstid efter åbning af folieposen er: 24 måneder. Pipetterne bør anvendes inden for 24 måneder efter åbningen af folieposen eller inden udløbsdatoen, EXP, alt efter hvad der kommer først.

Virkningsmekanismer/egenskaber

 

Imidacloprid er et insecticid tilhørende gruppen af chloronicotinylforbindelser. Imidacloprid er virksomt over for voksne lopper og loppelarver. Udover imidacloprids virkning på voksne lopper, er der også påvist en virkning på loppelarver i det behandlede dyrs omgivelser. Virkningsmåden er, at hudskæl som drysser af den behandlede hund, tilfører omgivelserne minimale mængder imidacloprid. Loppelarver er meget følsomme for imidacloprid og dør, når de kommer i kontakt med hudskæl fra behandlede dyr. Imidacloprid binder sig med høj affinitet til nicotinerge acetylcholin-receptorer i den postsynaptiske del af centralnervesystemet (CNS). Den påfølgende hæmning af den cholinerge transmission hos insekter resulterer i parasittens lammelse og død. På CNS hos pattedyr har imidacloprid derimod praktisk taget ingen effekt p.g.a. den svage affinitet til pattedyrs nicotinerge receptorer og den postulerede svage penetration gennem blod/hjerne-barrieren i CNS. Ved at følge den anbefalede administrationsmåde vil præparatet hurtigt fordeles ud over dyret. Imidacloprids systemiske absorption er meget lav, forbigående og uden relevans for den kliniske effekt. Permethrin tilhører type I klassen af de pyrethroide acaricider og insecticider og virker herudover repellerende. Pyrethroider påvirker de elektrisk ladede natriumkanaler hos hvirveldyr og hvirvelløse dyr. Pyrethroider er såkaldte "open channel blockers", som påvirker natriumkanalen ved at forsinke både aktiverings- og inaktiveringssignalerne. Dette fører til hyperexcitabilitet af parasitten og til dens død. Ved kombinationen af begge stoffer er det påvist, at imidacloprid fungerer som ganglieaktivator på leddyr, hvorfor det øger permethrins effekt. Præparatet har en repellerende ("anti-blodsugende") virkning på flåter, sandfluer, almindelige stikfluer og myg. Herved hindres de repellerede parasitter i at suge blod, og risikoen for overførsel af visse sygdomme nedsættes (f.eks. Borreliosis, Rickettsiosis, Ehrlichiosis og Leishmaniasis). Præparatet er beregnet til brug på huden. Efter påføring på huden af en hund, vil opløsningen hurtigt fordele sig ud over dyrets overflade. Begge aktive stoffer kan påvises på det behandlede dyrs hud og pels i 4 uger. Systemisk absorption af de to aktive stoffer efter påføring på intakt hud er lav, forbigående og uden relevans for den kliniske effekt. Bayvantic er vandfast.

Indikationer

Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) på hunde. Lopper på hunde dør inden for 1 døgn efter behandling. Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatit. Til behandling af pelslus (Trichodectes canis). Præparatet har en vedvarende acaricid og repellerende virkning mod flåtangreb (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus i 4 uger og Dermacentor reticulatus i 3 uger). Reducerer sandsynligheden for ehrlichiosis ved at repellere og dræbe Rhipicephalus sanguineus fra dag 3 efter behandling og op til 4 uger. Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed inden for 2 dage efter behandling, men kan forblive på hunden. Det anbefales at fjerne disse flåter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig og suge blod. En behandling har repellerende („anti-blodsugende“) virkning på sandfluer (Phlebotomus papatasi i 2 uger og Phlebotomus perniciosus i 3 uger), på myg (Aedes aegypti i 2 uger og Culex pipiens i 4 uger) og på almindelige stikfluer (Stomoxys calcitrans) i 4 uger. Der kan forekomme fæstnelse af enkelte flåter eller stik fra enkelte sandfluer eller myg. Derfor kan overførsel af infektiøse sygdomme via disse parasitter ikke fuldstændig udelukkes, hvis forholdene er ugunstigeh

Andre, der så dette produkt, købte også

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen