Flere flåter og følgesygdomme med global opvarmning Se relaterede produkter

Flere flåter og følgesygdomme med global opvarmning

Det er efterhånden veldokumenteret, at den globale opvarmning har stor indflydelse på verdens dyre- og planteliv. Klimaforandringerne ændrer vores levevis på mange måder, og både i verdenshavene og på landjorden flytter arterne til nye leveområder. Det gælder også blandt flåterne, hvor nye arter og sygdomme dukker op i Danmark.

 

Store klimaforandringer

Et stort anlagt klimastudie fra marts 2017 har vakt opsigt blandt forskere i ind- og udland*. På et videnskabeligt grundlag viser studiet, hvilken gennemgribende indflydelse de menneskeskabte klimaforandringer har på naturen og dyrelivet. Klimaet vil ændre på fordelingen af de dyr og planter, som vi mennesker skal leve af og med i fremtiden.

– Trods aftaler om at reducere CO2-udledninger, så vil klimaet fortsætte med at ændre sig og føre til forandringer i distribueringen af jordens dyre- og planteliv. Dyr og planter flytter til nye områder, hvis de kan. Det leder til nye fødekæder, interaktioner mellem arter, tab af arter, ændrede bestøvningsprocesser osv., siger dr. scient og leder af NORDECO Finn Danielsen, der har bidraget til studiet**.

 

Nye flåtarter på vej

Klimaforandringerne ændrer også forekomsten af flåter herhjemme. Antallet af flåter stiger med varmen, sæsonen forlænges og nye sygdomme fra flåter kommer ind fra nabolande som Sverige, Finland og Tyskland. På danske hunde er der eksempelvis registreret babesiose (piroplasmose eller blodpis), der formentlig kommer fra den invasive flåtart Dermacentor reticulatus***.

 

Flåter med TBE-virus

Hidtil har man antaget, at risikoen for at få den centraleuropæiske hjernebetændelse TBE var isoleret til Bornholm. Det har imidlertid vist sig, at TBE-virus er blevet spredt til flere egne i Danmark og forskerne frygter nu, at inficerede flåter kan skabe en større smitterisiko i hele landet.

Det stigende antal af flåter og dermed flåtbårne sygdomme menes dels at være et resultat af klimaforandringerne, samt at nye flåtarter kan komme til landet med trækfugle. Ligeledes er der forøget risiko for spredning i perioder med museår eller øget bestand af hjorte, som fragter flåterne rundt over store afstande.

 

Få råd på apoteket

Apoteket tilbyder råd, vejledning og godkendte produkter til den forebyggende og behandlende indsats mod flåterne:

– Flåtbid kan være farlige for både kæledyr og mennesker. Derfor er det en god idé at holde et vågent øje med de små bæster. Til dit kæledyr anbefaler vi en forebyggende behandling med et flåtmiddel året rundt, hvis du har spottet flåter på dit kæledyr. Vi anbefaler, at man har en tægetang liggende hjemme som standardudstyr, udtaler apotekspersonalet.

Vil du vide mere? Kontakt dit lokale apotek.

 

Gode råd mod flåter – til dit kæledyr

  • Giv hunden eller katten en forebyggende behandling med et effektivt flåtmiddel
  • Vær opmærksom på, at hunde og katte ikke må behandles med det samme produkt
  • Tjek hundens pels for flåter efter besøg i fugtige udeområder, især dem med højt græs
  • Det er vigtigt at behandle hunde og katte i hele flåtsæsonen
  • Fjern evt. flåter med en tægetang og sørg for at hele flåten fjernes
  • Hold øje med symptomer som feber, træthed, halthed, epilepsi, ansigtslammelser, muskelsmerter og usikker gang
  • Kontakt dyrlægen, hvis din hund eller kat udvikler de nævnte symptomer eller udvikler en reaktion omkring bidstedet

 

Kilder: www.netdyredoktor.dk, www.naturstyrelsen.dk, www.dyrelaegevagten.dk og www.skovflaaten.dk

 


* Se artiklen "Biodiversity redestribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being", Science, 31 Mar 2017, Vol. 355, Issue 6632.

** Se Kristian Sjøgrens artikel "Kæmpestudie chokerer: Klimaforandringer vender op og ned på naturen" på www.videnskab.dk (publiceret 30. marts 2017).

*** Se "Babesia spp. and other pathogens in ticks recovered from domestic dogs in Denmark" i Parasites &amp Vectors, 2015 8:262 (publiceret 8. maj 2015).

Få mere faglig viden her

Tilbage til toppen